A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області

Перелік нормативно-правових документів, якими керуються фахівці психологічної служби України

 1. Конституція України (від 28.06.1996 № 254к/96-ВР).
 2. «Етичний кодекс психолога» (прийнятий на І установчому з`їзді Товариства психологів України 20.12.1990 в м. Києв; http://upsihologa.com.ua/etychnyi_kodeks_psyhologa.html).
 1. «Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України», «Обітниця соціального працівника центрів соціальних служб для молоді міста Києва» (наказ Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту від 09.09.2005       № 1965). 
 2. Укази Президента України:
 1. Листи Адміністрації Президента України:
 • «Протокольне рішення за результатами наради щодо реабілітації тимчасово переселених осіб зі Сходу України, що відбулася в Адміністрації Президента України 19 вересня 2014 року» (від 10.10.2014 № 02-01/2906).
 1. Закони України:
 • «Про міліцію" (від 20.12.1990 № 565-XII, втрата чинності від 07.11.2015, підстава 580-19).
 • «Про освіту» (від 23.05.1991 № 1060-XII).
 • «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (від 24.01.1995 № 20/95-ВР).
 • «Про професійно-технічну освіту» (від 10.02.1998 № 103/98-ВР).
 • «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 № 651-XIV).
 • «Про позашкільну освіту» (від 22.06.2000 № 1841-111).
 • «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 № 2402-III).
 • «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (від 21.06.2001 № 2558-III).
 •  «Про дошкільну освіту» (від 11.07.2001 № 2628-111).
 • «Про попередження насильства в сім'ї» (від 15.11.2001 № 2789-III).
 • Сімейний кодекс України  (від 10.01.2002 № 2947-III).  
 1. Постанови (витяги з постанов) Кабінету  Міністрів України:
 •  «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам» (від 14.04.1997 № 346).
 • «Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»                    (від 14.06.2000 № 963).
 • «Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти» (від 31.01.2001 № 78).
 • «Про внесення змін до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров`я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» (від 26.09.2002 № 1436).
 • «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників» (від 26.04.2003 № 632).
 • «Положення про дошкільний навчальний заклад» (від 12.03.2003 № 305).
 • «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу» (від 26.04.2003 № 616).
 • «Про затвердження Порядку взаємодії суб`єктів соціального супроводу сімей (осіб)», які перебувають у складних життєвих обставинах» (від 21.11.2013 № 895).
 • «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)» (від 21.11.2013 № 896). 
 1. Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:
 • «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім`ї»        (від 30.06.2011 № 714).
 •  «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (від 20.12.2011 № 1473).
 • «Про заходи щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» (від 11.01.2012   № 12).  
 1. Листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:
 • «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (від 18.05.2012 № 1/9-384).
 • «Щодо обговорення Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року» (від 20.08.2012 № 1/9-584).
 • «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів» (від 26.09.2012 № 1/9-68.
 • «Щодо атестації педагогічних працівників» (від 25.10.2012 № 1/9-779).
 • «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання » (від 02.01.2013 № 1/9-1).
 • «Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності»                  (від 05.02.2013 № 1/9-74).  
 1. Накази Міністерства освіти і науки України:
 • «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» (від 20.04.2001 № 330).
 • «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України» (від 07.06.2001 № 439).
 • «Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України»   (від 15.08.2001 № 592/3.
 • «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів» (19.10.2001 № 691).
 •  «Про проведення атестації керівників та методистів-психологів центрів практичної психології і соціальної роботи» (від 19.11.2002 № 661).
 • «Про організацію діяльності регіональних психолого-медико-педагогічних консультацій» (від 17.08.2004 № 661).
 • «Положення про психологічну службу системи освіти України, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2009 року за № 687/16703» (від 02.07.2009 № 616).
 • «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів» (від 14.06.2013 № 76.
 • «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року» (від 06.08.2013 № 1106).
 • «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» (від 27.10.2014 № 1232).
 • 11. «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах» (від 16.06.15 року № 641).
 • «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти» (від 16.07.2015 № 768).
 1. Накази інших підрозділів Міністерств України та у сумісництві з Міністерством освіти і науки України:
 •  «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї» (наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 № 3131/386).
 • «Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2014 р. за № 216/24993 (із змінами, внесеними згідно з наказом Мінсоцполітики № 387 від 16.06.2014) (наказ Міністерства соціальної політики від 20.01.2014 № 27).
 • «Про проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах» (спільний наказ Міністерства освіти и науки України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 16.04.2014 № 462/204).
 • «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім`ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2014 р. за № 1076/25853) (наказ Міністерства соціальної політики України від 09.07.2014 № 450).
 • «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення» (наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України  від 19.08.2014  № 564/836/945/577).
 1. Листи інших підрозділів Міністерств України та у сумісництві з Міністерством освіти і науки України:
 1. Листи Міністерства освіти і науки України:
 • «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України» (від 27.08.2000 № 1/9-352).
 • «Про зарахування часу роботи на посаді «психолог» до стажу педагогічної роботи практичних психологів загальноосвітніх та інших навчальних закладів»             (від 18.05.2001 № 1/9-193).
 • «Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи»        (від 13.12.2001 № 1/9-439).
 • «Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів» (від 18.08.2003 № 1/9-385).
 •   «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти» (від 06.06.2013 № 1/9-413).
 • «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу» (від 11.03.2014 № 1/9-135).
 • «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів» (від 28.03.2014 № 1/9-171).
 • «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році» (від 25.07.2014 № 1/9-374).
 • «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році» (від 25.07.2014 № 1/9-376).
 • «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах» (від 19.08.2014 № 1/9-419).
 • «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей» (від 28.10.2014 № 1/9-557).
 • «Про сприяння впровадженню заходів щодо соціально-педагогічної та психологічної роботи з дітьми, які мають високий рівень стресу» (від 17.11.2014 № 1/9-596).
 • «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти» (від 24.06.2015 № 1/9-302).
 • «Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015-2016 навчальному році» (від 23.07.2015 № 1/9-347).
 • «Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень»                 (від 07.08.2015 № 2/3-14-1572-.
 • «Щодо заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів» (від 17.11.2015 №1/9-549).
 1. Накази та листи Департаменту освіти та науки, молоді та спорту Запорізької обласної адміністрації:
 • «Про діяльність психологічної служби системи освіти Запорізької області у 2015/2016 навчальному році» (від 15.09.2015 № 474).
 1. Накази та листи Департаменту освіти та науки, молоді та спорту Запорізької міської ради:
 • «Про затвердження плану заходів щодо впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в загальноосвітніх навчальних закладах м. Запоріжжя на період до 2016 року» (від 27.08.2013 № 449).
 • «Про діяльність районних (міської) психологічних служб та психолого-медико-педагогічних консультацій у 2015-2016 навчальному році» (від  19.10.2015          №  400 р).
 1. Національні, державні, комплексні, галузеві, навчальні програми та заходи на їх реалізацію:
 • Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року» (затверджено Законом України від 05 березня 2009 року № 1065 - VI).
 • Програма освітньої діяльності та спецкурс для курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми: «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»                       за заг. наук. редакцією В.Г. Панка (укладачі:     С.О. Богданов, А.М. Гірник, О.В. Залеська, Н.П. Ломейко, Н.В. Лунченко, О.С. Нурєєва, О.В. Федорець) (лист МОН України від 09.06.2015 № 1/9-284). Матеріали розміщені у вільному доступі на сайті Міністерства в розділі «Позашкільна освіта, виховна робота» http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19 та на сайті Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи (www.psyua.com.ua).
 • Програма виховних заходів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція.» для учнів 7-11 класів та комплектом методичних матеріалів щодо впровадження програми в професійно-технічних навчальних закладах, загальноосвітніх школах-інтернатах та інститутах післядипломної педагогічної освіти, що схвалені для використання науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки протокол № 3 від 14 жовтня 2014 року (лист МОН   від 28.05.2015 № 1/9-264).
 • «Збірник програм з викладання факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівників психологічної служби загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник. / за наук. ред. В.Г. Панка» (Київ, 2013):
 • курси за вибором «Людина і світ професій» для учнів 8-9 класів (впроваджуються у загальноосвітніх навчальних закладах з 2009 р.);
 • курси за вибором «Побудова кар`єри», розраховані на 9, 18, 35, 70 год. (впроваджуються у загальноосвітніх навчальних закладах з 2009 р.);
 • програма «Моя майбутня професія: правила вибору» (52 год.) (курс за вибором для учнів 9-их класів загальноосвітніх навчальних закладів);
 • програма «Моя майбутня професія: шлях до успіху» (курс за вибором для учнів 10 (11)-их класів загальноосвітніх навчальних закладів (52 год.).
 • Програма сімейного виховання «Сімейні цінності» (Івано-Франківськ: “Типовіт”, 2012) (схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист МОНМС України №14.1/12-Г-156 від 03. 07. 2012 р.). Рекомендовано до друку вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України (протокол   № 3 від 27 березня 2012 р.):
 • комплекс навчальних програм сімейного виховання «Сімейні цінності» для учнів 8-9 класів (9, 17, 35, 70 годин) (авт. О. В. Мельник, Т. В. Кравченко,  K. В. Канішевська, Г. Г. Ковганич, В. І. Кириченко, Л. В. Корецька, В. І. Прит) (протокол  від 22 травня 2012 року № 2);
 • практико-орієнтований посібник навчальної програми «Сімейні цінності»            (9 годин) для педагогічних працівників (авт. колектив: О. В. Мельник,                  Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська,   В. Г. Панок) (протокол від 30 квітня 2013 року № 2);
 • навчально-методичний посібник до навчальної програми «Сімейні цінності»     (35 годин) для педагогічних працівників (автори: В. І. Прит, С. І. Тесленко,          З. В. Охрименко, Л. В. Корецька) (протокол від 30 квітня 2013 року № 2);
 • навчально-методичний посібник до навчальної програми «Сімейні цінності»      (70 годин) для педагогічних працівників (авт. колектив: О. В. Мельник,                Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська,   В. Г. Панок) (протокол від 30 квітня 2013 року № 2);
 • робочий зошит до навчальної програми «Сімейні цінності» (35 годин) /автори: О. О. Барліт,      І. О. Назаренко, В. І. Прит/ (протокол від 24 червня 2014 року № 2).
 • Навчальна програма та спецкурс для підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми: «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей». Матеріали схвалені для використання Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти i науки України (протокол №1 від 03.03.2015 р.). Електронні варіанти навчальної програми та спецкурсу розміщені у вільному доступі на сайті Міністерства в розділі «Позашкільна освіта, виховна робота та захист прав дитини» за покликанням: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/1371027087/ та на сайті Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи  (www.psyua.com.ua) (розроблено програму на виконання п. 2.2 рішення колегії Міністерства освіти і науки України «Про стан та проблеми надання психологічної допомоги суб’єктам освіти в умовах антитерористичної операції на Сході країни» (протокол №3/3-3 від 26.03.2015 р.).
 1. Міжнародні, вітчизняні декларації та освітні програми (проекти):
 • Проект Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років(цю концепцію розробила Стратегічна дорадча група «Освіта» (СДГ «Освіта»), створена в рамках спільного проекту Міжнародного фонду «Відродження» та БФ «Інститут розвитку освіти» в липні 2014 року для надання консультативної й експертної підтримки Міністерству освіти і науки в розробці Дорожньої карти освітньої реформи. Подібні групи працюють в інших міністерствах).
 • «Загальна декларація прав людини» (була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948 в Паризькому палаці Шайо).
 • Декларація прав дитини (проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року).
 • Конвенція ООН про права дитини (Міжнародний документ від 20.11.1989).
 • Факультативний протокол до Конвенції ООН про права дитини (Міжнародний документ від 01.01.2000) щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифіковано Законом № 716-IV (підстава 716-1 від 03.04.2003, відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 29, ст. 226 ).
 • Щодо проведення нового освітнього проекту для шкільної молоді «Враховуй різницю» (лист Запорізьке міське управління юстиції від 09.11.2015 № 01-05-22/1988).
  Освітній проект для шкільної молоді «Враховуй різницю» розпочато з 20.09.2015 організацією «Вчителі за демократію та партнерство» («Долаємо прірву: інструменти для об`єднання розділених громад» / “Mind the Gap: tools to bring together divided communities”) – в рамках Української Ініціативи з Підвищення Впевненості (USBI – Ukraine Confidence Building Initiative), що реалізується Кемонікс Інтернешнл Інк.

Вхід для адміністратора